1%
Podaruj

Aktualności

Praca na roli

Kontakt z przyrodą oraz zwierzętami (hodowla krów i świń) jest dobrym sposobem wyciszenie negatywnych wpływów środowiska oraz odbudowe konstruktywnych relacji.