1%
Podaruj

Aktualności

Praca na roli

Kontakt z przyrodą oraz zwierzętami (hodowla krów i świń) jest dobrym sposobem wyciszenie negatywnych wpływów środowiska oraz odbudowe konstruktywnych relacji.

Praca na gospodarstwie prowadzona w domu wiejskim w Bulowicach z założenia ma charakter terapeutyczny dla bezdomych przebywających w tym domu. Kontakt z przyrodą oraz zwierzętami (hodowla krów i świń) jest dobrym sposobem na wyciszenie negatywnych emocji oraz odbudowe konstruktywnych relacji.