1%
Podaruj

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Głównym celem działalności Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów jest posługa na rzecz ludzi najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych. Fundacja wspiera prowadzone przez Zgromadzenie  placówki dla bezdomnych mężczyzn (przytuliska oraz mieszkania wspierane dla wychodzących z bezdomności, dom wiejski z gospodarstwem rolnym), domy pomocy społecznej dla niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie, kuchnie dla ubogich.

Fundacja prowadzi program mający na celu tworzenie miejsc pracy dla osób bezdomnych i bezrobotnych, mieszkających w placówkach prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Albertynów. Aktualnie w ramach działalności gospodarczej Fundacja zatrudnia 16. mężczyzn, w tym 14. bezdomnych mieszkańców placówek Zgromadzenia, jednego, którzy wyszedł z bezdomności, założył rodzinę i już się usamodzielnił oraz jednego, którego rodzina jest zagrożona rozpadem i wykluczeniem społecznym. Pracują oni przy następujących pracach:

  • transport, magazynowanie i segregowanie surowców wtórnych (makulatury, folii),
  • praca w gospodarstwie rolnym,
  • pracownicy porządkowi i sprzątający.