1%
Podaruj

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Czym się zajmujemy

Głównym celem działalności Fundacji Zgromadzenia Braci Albertynów jest wspieranie materialne (finansowe i rzeczowe) prowadzonych przez Zgromadzenie Braci Albertynów placówek:

  1. dla bezdomnych mężczyzn:
    1. przytuliska w Krakowie, Lwowie i Zaporożu,
    2. mieszkania wspierane dla wychodzących z bezdomności w Krakowie,
    3. dom wiejski z gospodarstwem rolnym w Bulowicach,
  2. kuchni dla ubogich (w Krakowie, Zaporożu i Lwowie).
  3. domów pomocy społecznej dla niepełnosprawnych umysłowo i chorych psychicznie (w Ojcowie, Częstochowie i Bulowicach).

Fundacja prowadzi program mający na celu przygotowanie osób bezdomnych i bezrobotnych, mieszkających w Domu Wiejskim w Bulowicach, do podjęcia pracy. Mieszkańcy zaangażowani są przy pracy w gospodarstwie rolnym.