1%
Podaruj

Jak możesz pomóc

Jak możesz pomóc

Darowizny:

Właściciel rachunków: Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów 

Adres właściciela: ul. Skawińska 6, 31-066 Kraków

Numery rachunków:
PLN 49 1240 4650 1111 0010 3331 8652
USD 10 1240 4650 1787 0010 3331 8825
CHF 19 1240 4650 1797 0010 3331 8939
EUR 64 1240 4650 1978 0010 3331 8779

 

W sprawach darowizn lub odpisów podatkowych można kontaktować się pod
nr. 694 827 790 lub e-mail: fundacja.zba@wp.pl

 

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów jest organizacją pożytku publicznego (OPP). Figurujemy na oficjalnej liście Organizacji Pożytku Publicznego publikowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Możesz przekazać naszemu dziełu 1,5% swojego podatku.

Fundacja Zgromadzenia Braci Albertynów

KRS: 0000355019

Przekazując 1,5% swego podatku wspierasz:

  • osoby bezdomne, w ich trudnej drodze wychodzenia z bezdomności,
  • osoby ubogie, aby mogły godnie żyć,
  • osoby niepełnosprawne, by były szczęśliwsze,
  • osoby chore, by nie czuły się osamotnione w swoim cierpieniu.

 Uprawnieni - czyli kto może przekazać 1,5% swojego podatku:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

 Elektroniczne wypełnienie PIT: 

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1,5% - pit-37 pit-36 i pit-36l on-line