1%
Podaruj

Statut i sprawozdania

Statut i sprawozdania

Statut Fundacji

Statut 2014 r.

Sprawozdania 2022:

2022 Bilans.pdf

2022 Informacja dodatkowa.pdf

2022 Rachunek zyskw i strat.pdf

2022 Sprawozdanie merytoryczne.pdf

2022 Uchway Rady Fundacji.pdf

2022 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

 

Sprawozdania 2021:

2021_Uchwały.pdf 

2021_Sprawozdanie merytoryczne.pdf

2021_Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf

2021_Bilans.pdf

2021_Rachunek zysków i strat.pdf

2021_Informacja dodatkowa.pdf 

Sprawozdania 2020:

Uchwały 2020r.pdf

Sprawozdanie merytoryczne OPP 2020.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020.pdf

Bilans 2020.pdf

Rachunek zysków i strat 2020.pdf

Informacja dodatkowa 2020.pdf

 Sprawozdania 2019:

Uchwała 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r 

Uchwała 2. Podział zysku netto za 2019

Uchwała 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności za 2019

Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Bilans 2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego 2019

 Sprawozdania 2018:

Uchwały 2018.pdf

Sprawozdanie merytoryczne 2018.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018.pdf

Rachunek Zysków i Strat 2018.pdf

Bilans 2018.pdf

Informacja dodatkowa 2018.pdf

Sprawozdanie z działalności 2018

Sprawozdania 2017:

1. Bilans 2017r.pdf

2. Rachunek zysków i strat 2017r.pdf

3. Wprowadzenie 2017r..pdf

4. Informacje dodatkowe 2017r.pdf

5. Sprawozdanie Zarządu za 2017r.pdf

6. Uchwały Rady Fundacji 2017r.pdf

7. Sprawozdanie merytoryczne 2017r.pdf

Sprawozdania 2016:

Sprawozdanie merytoryczne 2016.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2016r..pdf

Uchwała nr 1_2017.pdf

Uchwała nr 2_2017.pdf

Sprawozdania 2015:

Bilans 2015.pdf

Informacja ogólna i uzupełniająca do sprawozdania finansowego 2015.pdf

Rachunek zysków i strat 2015.pdf

Sprawozdanie z działalności 2015.pdf

Uchwała w sprawie podziału zysku za 2015r..pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia spr. finansowego za 2015 r..pdf

Sprawozdania 2014:

Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf

Sprawozdanie 2014.pdf

Wprowadzenie 2014.pdf

Bilans 2014.pdf

Sprawozdania 2013:

Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

Sprawozdanie 2013.pdf

Uchwała 2013.pdf

Wprowadzenie 2013.pdf

Bilans 2013.pdf

Sprawozdania 2012:

Sprawozdanie merytoryczne 2012.pdf

Sprawozdanie 2012.pdf

Sprawozdania 2011:

Sprawozdanie 2011.pdf