1%
Podaruj

Statut i sprawozdania

Statut i sprawozdania

Statut Fundacji

Statut 2014 r.

Sprawozdania 2019

Uchwała 1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Uchwała 2. Podział zysku netto

Uchwała 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

 

Sprawozdania 2018

Uchwały 2018.pdf

Sprawozdanie merytoryczne 2018.pdf

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2018.pdf

Rachunek Zysków i Strat 2018.pdf

Bilans 2018.pdf

Informacja dodatkowa 2018.pdf

Sprawozdanie z działalności 2018

Sprawozdania 2017

1. Bilans 2017r.pdf

2. Rachunek zysków i strat 2017r.pdf

3. Wprowadzenie 2017r..pdf

4. Informacje dodatkowe 2017r.pdf

5. Sprawozdanie Zarządu za 2017r.pdf

6. Uchwały Rady Fundacji 2017r.pdf

7. Sprawozdanie merytoryczne 2017r.pdf

Sprawozdania 2016

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2016r..pdf

Uchwała nr 1_2017.pdf

Uchwała nr 2_2017.pdf

Sprawozdania 2015:

Sprawozdanie merytoryczne.pdf

Bilans.pdf

Informacja ogólna i uzupełniająca do sprawozdania finansowego.pdf

Rachunek zysków i strat.pdf

Sprawozdanie z działalności.pdf

Uchwała w sprawie podziału zysku za 2015r..pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia spr. finansowego za 2015 r..pdf

Sprawozdania 2014:

Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf

Sprawozdanie 2014.pdf

Wprowadzenie 2014.pdf

Bilans 2014.pdf

Sprawozdania 2013:

Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

Sprawozdanie 2013.pdf

Uchwała 2013.pdf

Wprowadzenie 2013.pdf

Bilans 2013.pdf

Sprawozdania 2012:

Sprawozdanie merytoryczne 2012.pdf

Sprawozdanie 2012.pdf

Sprawozdania 2011:

Sprawozdanie 2011.pdf